Sejarah Wayang Nusantara

Lengleng ramnyaningkang, sasangka kumenyar O.. Mangrengga ruming puri, O.. mangkin tanpa Siring, halep ningkang ngumah, mas lir murub ing langit, O.. tekyan sarwa manik O… tawingnya sinawung, O.., O.. saksat sekar si Nuji, unggwan Banowati,…

Read more

GAMELAN - Sebuah Riwayat Dalam Serat Wedhapradangga 1

Gamelan Nusantara

Gamelan dalam tradisi lisan Jawa dianggap sebagai anugerah para dewa. Hal demikian telah ditulis oleh R.Ng Warsadiningrat adalah bukti nyata betapa keadiluhungan gamelan adalah menjadi produk kearifan lokal masyarakat Jawa. Serat atau kitab yang memuat…

Read more

Tarian Edan-Edanan

Yen kinarya tatamba kalawan wenang, nganggo emas menawi, kinarya sarana, pepaline yen krama, anganggowa lempeng nenggih, pra warganira, penganten etsri sami.Gelut lawan wargane penganten lanang endi ingkang kapilis, pan kena pedhendham, lan nalika ngarak, nganggo…

Read more

Hubungi WhatsApp Kami